Nová terénní fáze projektu Tarsius začala

Po pár měsících strávených v Čechách jsem se na přelomu roku opět vypravila na Filipíny pokračovat v další terénní fázi projektu Tarsius.


Během loňského roku jsme začali své aktivity v rezervaci The Philippine Tarsier Sancturay ve spolupráci s nadací The Philippine Tarsier Foundation. Více než tři měsíce jsme sledovali pět nártounů označených vysílačkami. Získali jsme první data o chování a komunikaci nártounů filipínských a také úspěšně započali se vzdělávacími programy.

I v letošním roce budeme pokračovat ve výzkumu nártounů a plánujeme naše aktivity ještě v mnohém rozšířit. Oproti loňskému roku jsme změnili lokalitu. Náš výzkum bude nadále probíhat na ostrově Bohol, který je nártouny nejvíce proslavený, tentokrát však v okolí města Bilar, více ve vnitrozemí ostrova. Změna lokality nám poskytne jednak možnost srovnání obou lokalit z hlediska získaných dat o domovských okrscích (home-range) a chování zvířat, jednak se nám zde otevřely nové možnosti spolupráce s ochranářským centrem Simply Butterflies a univerzitou Bohol Island State University. To významně rozšiřuje možnosti spolupráce na výzkumu ale také vzdělávání studentů i místních obyvatel.

Od začátku ledna probíhá mapování lokality. Nártouni v této oblasti nikdy sledování nebyli a tak získáváme informace jen velmi pozvolna. V okolí Bilaru se nachází hned dvě chráněná území, ovšem praktická ochrana je poměrně nedostatečná a jedná se oblast významně ohroženou pytláctvím a lovem pro černý trh. Proto zde plánujeme rozšířit zejména ochranářské a vzdělávací aktivity (cíle projektu najdete v sekci Projekt). Během tohoto a příštího týdne dorazí na lokalitu další členové týmu a první dobrovolníci a pomalu začneme s odchytem zvířat. Stále ještě hledáme adoptivní rodiče. Pokud chcete náš projekt podpořit a mít v terénu „vlastního“ nártouna, zapojte se do adopce na dálku.

Leave a Reply