Přednáška o projektu na Bohol Island State University

Pro každý ochranářský projekt je klíčové, aby se do něho zapojili místní obyvatelé, ti, kteří jsou zodpovědní za ochranu přírody ve svém okolí. Proto když jsem vybírala novou lokalitu pro letošní část našich výzkumných a ochranářských aktivit, důležitou roli hrálo to, s jakými institucemi tu budeme moci spolupracovat. V okolí Bilaru se nachází dvě chráněné oblasti, je tedy v popředí zájmu ochranářů. Zázemí jsme našli v ochranářském centru Simply Butterflies Conservation Centre, které patří již několik let k hojně navštěvovaným turistickým cílům zde na ostrově Bohol. Díky tomu se nám otevřely možnosti oslovit návštěvníky a předávat jim informace o nártounech i o našem projektu.

Další důležitou institucí, se kterou spolupracujeme, je Bohol Island State University přímo zde v Bilaru. Náš výzkum vlastně probíhá na území spravovaném univerzitou. Rádi bychom samozřejmě do projektu zapojili místní vědce a studenti, kteří by mohli získat potřebnou praxi a podobné činnosti se věnovat i v budoucnu. Byli jsme proto velmi potěšeni, když jsme byli požádáni, abychom připravili přednášku pro studenty i profesory všech oborů spojených s výzkumem a ochranou přírody. Společně s Lubomírem Peške jsme 24.2. měli přednášku na téma Radiotelemetry and conservation of threatened species of the world, kde Luboš povídal o využití nejrůznějších technologií při výzkumu různých aspektů chování zejména ptáků, načež jsme navázali povídáním o projektu Tarsius. Přednáška očividně zaujala a vzhledem k tomu, že letošní školní rok tady na Filipínách bude za nedlouho končit, doufáme, že se nám podaří přilákat pár zájemců nastupujících po prázdninách do posledních ročníků, aby se k nám připojili.

Leave a Reply