Nártouni ze zajetí vypuštění do přírody

Nedávno jsme vás informovali o tom, že nártounům chovaným v zajetí jako turistická atrakce se blýská na lepší časy.
Po jednání zaměřeném na ochranu nártounů filipínských a zejména jejich chov v zajetí v prosinci roku 2010 se dostavují první výsledky. Již začátkem letošního roku bylo rozhodnuto o zastavení vydávání povolení potřebných k opatření a chovu těchto zvířat. Onen zákaz byl v platnosti již od roku 2008, ovšem nová povolení byla stále vydávána a nové stanice vznikaly jako houby po dešti. Nyní je tomu konec. Povolení nejen nejsou vydávána, ale jejich platnost, alespoň v některých stanicích byla pozastavena.
Dne 22. července 2011 bylo za účasti místních politiků a zástupců úřadu ochrany přírody vypuštěno 35 nártounů chovaných v nevyhovujících podmínkách do přírody v oblasti města Loboc. Zatím nevíme, jestli vypuštění předcházely podrobné přípravy a zda zvířata budou nějakým způsobem dále sledována. Každopádně však tento krok pomůže k omezení zneužívání nártounů a nelegálnímu obchodu s nimi.
Provozovatelé turistických center stejně jako výrobci plyšových nártounů se však proti tomuto kroku bouří. Doufejme tedy, že zájem o nártouny a jejich budoucnost převáží nad komerčními zájmy.
Více v článku The Bohol Standard.

Leave a Reply