WAZA se stala partnerem projektu Tarsius

Je nám potěšením oznámit, že projekt Tarsius se stal partnerem Světové asociace zoo a akvárií WAZA. Projekt Tarsius splnil přísná kritéria a obdržel značku partner WAZA. Tento krok je velkým oceněním naší dosavadní práce, důvěryhodnosti a významu našeho projektu. Krátký popis našeho projektu byl uveřejněn na stránkách WAZA a článek bude publikován také v časopise WAZA News.

WAZA je organizací sjednocující světová zoo a akvária, asociace a partnerské organizace, čítající více než 300 členů. Podporuje spolupráci mezi zoologickými zahradami a akvárii s ohledem na ochranu, chov a rozmnožování zvířat chovaných v lidské péči v nejlepších podmínkách. Podporuje vzdělávání a osvětu, ochranu přírody a také výzkum zaměřený na životní prostředí. Pomocí spolupráce s partnerskými ochranářskými projekty je zapojená také do ochrany in-situ.

Děkujeme Světové asociaci zoo a akvárií WAZA za tuto podporu!

Leave a Reply