Nártouní fotografie v mezinárodních médiích

Foto Petr Slavík

Jedinečné fotografie nártounů, které nafotil fotograf divoké přírody Petr Slavík, když pobýval s námi na Boholu, byly otištěny v magazínu The Sun.
„AN UNFORTUNATE grasshopper makes an easy meal for one of the planet’s cutest critters.“ více…

Leave a Reply