Jsou drobní tropičtí savci ohroženi změnou klimatu?

Prof. Lovegrove a kolegové měřili tělesnou teplotu šesti druhů savů a porovnávali ji s teplotou prostředí. Zjistili, že drobní tropičtí savci jsou kvůli své fyziologii velmi ohrožení změnou (oteplováním) klimatu. Stoupající teplota prostředí měla vliv na jejich metabolismus, což je zejména závažné, pokud se zvíře nemůže přesunout do chalděnjších oblastí (např. pokud žije na ostrově). Výsledky této studie, která zahrnovala také data nasbíraná M. Řehákovou na volně žijících nártounech filipínských, byly nedávno publikovány ve Physiological and Biochemical Zoology (Lovegrove B. G., Canale C., Levesque D., Fluch G., Řeháková-Petrů M., Ruf T. (2013) Are Tropical Small Mammals Physiologically Vulnerable to Arrhenius Effects and Climate Change?).

Leave a Reply