Výzkum a ochrana nártouna filipínského

Aktuální cíle projektu Tarsius

Dosavadní aktivity projektu Tarsius

Radio-telemetrie (foto Petr Slavík)

Program pro školy (foto Milada Řeháková)

V rámci našeho projektu se zaměřujeme na rozšiřování povědomosti o nártounech a ve spolupráci s místními partnery organizujeme vzdělávací aktivity. Školíme místní pracovníky a vychováváme mladé ochranáře. Pořádáme přednášky na místních školách a ve spolupráci s Philippine Science High School jsme vedli dvoutýdenní vzdělávací programy v letech 2009 a 2010. Vyrábíme vzdělávací panely v anglickém i místním jazyce pro návštěvníky oblastí, kde se nártouni vyskytují, vydáváme brožury a letáky a organizujeme přednášky pro širokou veřejnost v České republice. V roce 2011 jsme vydali dokumentární film o projektu Tarsius v českém a anglickém jazyce.

Nártouni jako turistická atrakce (foto Milada Řeháková)