Výzkum a ochrana ohrožených druhů Filipín

Cílem projektu Tarsius je integrace výzkumu, ochrany i vzdělávání široké veřejnosti.

 

Jaké dílčí projekty už máme za sebou?

 

VÝZKUM CHOVÁNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH NÁRTOUNŮ

Radio-telemetrie (foto Petr Slavík)

Nártoun filipínský je jedním z nejméně prozkoumaných nočních primátů. Detailní informace o jeho biologii stále chybějí. V letech 2009-2010 jsme pomocí radio-telemetri sledovali chování, využívání domovského okrsku, sociální systém a komunikaci u tohoto druhu. Během dvou let jsme nasbírali cenná data ze dvou lokalit na ostrově Bohol. Získaná data nejen že rozšíří naše znalosti o tomto druhu, ale budou moct být využita i při plánování dalších ochranářských aktivit. Průběh projektu a výsledky byly prezentovány na několika odborných konferencích, dva články byly opublikovány (International Journal of Zoology, Acta Ethologica) a další jsou připravovány k publikaci.

 

PROBLEMATIKA CHOVU NÁRTOUNI V ZAJETÍ V TURISTICKÝCH STANICÍCH

Nártouni jako turistická atrakce (foto Milada Řeháková)

V roce 2010 jsme se zapojili do monitoringu situace nártounů chovaných v zajetí a zneužívaných jako turistická atrakce na ostrově Bohol. Na základě našeho průzkumu představeného ministru životního prostředí a další zodpovědným osobám bylo v prosinci 2010 svoláno jednání, na kterém se téma projednávalo. Také jsme představili návrhy, za jakých podmínek by nártouni měli být chováni. V důsledku naši činnosti byly v červenci 2011 všichni nártouni z nevyhovujících stanic přemístěny do nové přírodně zalesněné voliéry.

 

CHOVNÉ CENTRUM PRO NÁRTOUNY

V návaznosti na to jsme se rozhodli rozhodli vybudovat centrum pro ochranu nártounů v Bilaru na Filipínách, ve spolupráci s organizací Wings of Serenity (spravující také Bohol Habitat Conservation Centre (dříve Simply Butterflies Conservation Centre)). Centrum bylo vybudováno na Filipínách, což pomohlo omezit faktory, které mohly v minulosti vést k neúspěchu – stres během přepravy, klima, potrava. S jeho stavbou jsme započali v roce 2012 a v roce 2014 přišel první sameček, následujícího roku samička. V roce 2017 jsme se dočkali prvního úspěšného odchovu mláděte, což je veliký úspěch nejen na Filipínách, ale i v rámci světové zoologie, jelikož mládě úspěšně přežilo nejen kritickou dobu po porodu, ale také první rok, kdy drtivá většina mláďat v zajetí umírala. V roce 2018 převzala centrum plně pod svoje vedení organizace Wngs of Serenity, které Projekt Tarsius předal veškeré znalosti a zkušenosti.

 

ZNOVUOBJEVENÍ VELEMYŠI DINAGATSKÉ

V roce 2012 jsme během terénního výzkumu na ostrově Dinagat

velemyš dinagatská – foto Milada Řeháková

znovuobjevili kriticky ohroženou velemyš dinagatskou (Crateromys australis), která už byla téměř považována za vyhynulou. Druh byl dříve spatřen pouze jednou a to před 37 lety. Více zde. 

 

 

PRŮZKUM A MAPOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NA OSTROVĚ DINAGAT

Znovuobjevení velemyši dinagatské pomohlo rozběhnout ochranářské aktivity a nastartovat projekt zaměřený na zmapování a vyhlášení celkem 1000ha chráněných území na ostrově Dinagat. V listopadu – prosinci 2016 proběhla česko-filipínská expedice. Téměř po pěti letech se podařilo ve stejné lokalitě opět zdokumentovat velemyš dinagatskou či nártouna filipínského, dinagatského poddruhu. Kromě toho se podařil další unikátní úspěch a to pomocí fotopasti zachytit vzácný druh srstína dinagatského, příbuzného našim ježkům, což je vůbec první záznam živého jedince v přírodě. Více zde.

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST

V rámci našeho projektu se zaměřujeme na rozšiřování povědomosti o nártounech a ve spolupráci

Program pro školy (foto Milada Řeháková)

s místními partnery organizujeme vzdělávací aktivity. Školíme místní pracovníky a vychováváme mladé ochranáře. Pořádáme přednášky na místních školách a ve spolupráci s Philippine Science High School jsme vedli dvoutýdenní vzdělávací programy v letech 2009 a 2010. V letech 2014 – 2017 vzniklo několik vzdělávacích programů, kterými prošlo kolem 800 žáků i učitelů. Ve spolupráci Bohol Habitat Conservation Centre v Bilaru připravujeme a rozvíjíme vzdělávání návštěvníků zmíněného centra.Vyrábíme vzdělávací panely v anglickém i místním jazyce pro návštěvníky oblastí, kde se nártouni vyskytují, vydáváme brožury a letáky a organizujeme přednášky pro širokou veřejnost v České republice. V roce 2011 jsme vydali dokumentární film o projektu Tarsius v českém a anglickém jazyce. Pokračujeme také s osvětovou činností v České republice.

 

NOČNÍ SAFARI

V rámci projektu Tarsius jsme se zaměřili na rozvoj ekoturistiky v národním parku Rajah Sikatuna na ostrově Bohol, což přispěje jednak ke zvýšení povědomosti o nutnosti ochrany přírody, jednak přinese přímý užitek místní komunitě v podobě nových pracovních míst. V národním parku jsme spolu s centrem Habitat Bohol začali organizovat noční safari, kde návštěvníci mohou obdivovat divokou přírodu včetně opic, nártounů, letuch, sov, nejrůznějších druhů hmyzu či rostlinstva, to vše za doprovodu anglicky mluvícího průvodce. Noční safari přinášejí nejen unikátní zážitek pobytu v nočním pralese, který působí doslova na všechny smysly, ale také pomáhá vzdělávat místní obyvatele a měnit jejich přístup k ochraně přírody.

 

 

Novinky z terénu a o dalším průběhu projektu stejně tak jako o připravovaných akcích najdete na těchto stránkách.