Výzkum a ochrana ohrožených druhů Filipín

Radio-telemetrie (foto Petr Slavík)

Nártouni jako turistická atrakce (foto Milada Řeháková)

velemyš dinagatská – foto Milada Řeháková

V rámci našeho projektu se zaměřujeme na rozšiřování povědomosti o nártounech a ve spolupráci

Program pro školy (foto Milada Řeháková)